Dinsdag 24 april Engels dictee South America,  Nieuwskring: Wessel en Floor, informatie verwerken les 13 en 14, One-minute-talk: Janick en Roselieke

Woensdag 25 april V.O blz 18, 19 en 20

Donderdag 26 april spreekwoorden les 11A, 11B en 11C

Vrijdag 27 april vrij i.v.m. Koningsdag

Maandag 14 mei inleveren boekverslag

Maandag 14 mei rekenwerkboek blz. 112, 113 en 114

Liedjes oefenen musical

 My English Lab

Thuis oefenen met Muiswerk

Oefenen met procenten en breuken

Oefenen voor cito's