De leerlingenraad

De leerlingenraad

De leerlingenraad voor het schooljaar 2017- 2018 bestaat uit de volgende leerlingen:
Groep 5A: Zoë Lensen en Arthur Alberts
Groep 5B: Demi Damman en Daniël Timmer
Groep 6: Eline Meijerink en Senna Knobbe
Groep 7: Ilse Mulder en Melle van Geelen
Groep 8: Kim Schraa en Janick Meijerink

Acht leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 worden gekozen in het begin van het schooljaar. Uit iedere groep komt een jongen en een meisje.

Wie kunnen het beste meepraten over alles wat er speelt op school?
Dat zijn natuurlijk de leerlingen zelf. Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen!
Acht leerlingen uit de bovenbouw vertegenwoordigen de school. Ze praten en denken mee over schoolbeleid en brengen onderwerpen in die volgens hen verbeterd kunnen worden. De schoolleiding neemt de standpunten van de leerlingen mee naar het team of de ouderraad. Soms is het mogelijk om de aangedragen onderwerpen snel op te lossen, soms blijkt een idee te duur of niet haalbaar maar in alle gevallen wordt de mening van de leerlingenraad serieus genomen.
Elk jaar vinden nieuwe verkiezingen plaats zodat meerdere leerlingen de kans krijgen op een plek in de leerlingenraad.

Wat doen we in de leerlingenraad?
Wij proberen de school in stappen te verbeteren.
Dat doen wij door met de klas dingen te bespreken.
En dat wat er te verbeteren valt, bespreken we in de leerlingenraad.

Waarom een leerlingenraad?

  • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
  • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
  • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
  • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
  • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
  • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
  • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
  • Bevorderen van actief burgerschap
  • De leerlingenraad is het klankbord van de leerlingen