Ouderraad

De Stichting Ouderraad O.B.S. Aremberg bestaat uit een enthousiaste groep van negen ouders, te weten: Martine Geertman (voorzitter), Saskia Hoexum (secretaris), José Kuiken (penningmeester), Anke Krol (PR), Clarissa Elken, Daniëlle Meijerink, Monique Riesebosch, Robert Rietman en Leontien Voorsluijs (leden).

De ouderraad fungeert als een aanspreekpunt voor ouders, stimuleert de betrokkenheid van ouders bij school en organiseert in samenwerking met het schoolteam diverse leuke, leerzame en sportieve activiteiten naast het reguliere lesprogramma. De ouderraad komt regelmatig bij elkaar om taken te verdelen en alle activiteiten te evalueren.

De activiteiten waarbij de ouderraad direct betrokken is zijn onder andere: De Fancy Fair, boeken- en speelgoedmarkt, voorstellingsavonden, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, gedichtenfestival, kijkavonden, sportdagen, excursies en schoolreizen.

Daarnaast wordt één keer per jaar in oktober een zakelijke ouderavond gehouden. Op deze avond kunnen de ouders hun vertegenwoordigers in de ouderraad kiezen. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn vervolgens herkiesbaar. Alle ouders worden uitgenodigd en er wordt verslag gedaan van de activiteiten en financiën van het afgelopen jaar. Ook wordt elk jaar een spreker voor deze avond uitgenodigd.

Naast bovenstaande activiteiten zet de ouderraad zich bovendien in om extra zaken te realiseren op school, zoals het sponsorzwemmen voor het behouden van schoolzwemmen en muzieklessen.

Kortom de ouderraad is een actieve groep ouders die zich het hele jaar inzet om extra activiteiten te bieden. Als u vragen heeft of suggesties, kunt u altijd één van de leden aanspreken of een email sturen.