Techniek

Wetenschap en Technologie is opgenomen in het nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar.

Wat is de visie en reden om aan W&T te doen
We hebben als schoolteam gezamenlijk  gekozen om het accent de komende jaren te leggen op: ‘onderzoekende leerhouding’. Dit zal voor alles wat we doen de komende jaren de blauwdruk vormen. Dit is goed zichtbaar te maken bij leerlingen en leerkrachten door in te zetten op W&T.

Om welke W&T activiteiten gaat het en waar komt ‘ontwerpend en onderzoekend leren’ aan de orde;
In school werken we met projecten en hebben we op vrijdagmiddagen regelmatig het ontwerpend leren centraal staan. We beginnen dan met een probleemstelling en na verkenning proberen we een ontwerp te maken die zo goed mogelijk een oplossing hiervoor kan bieden. Bijvoorbeeld een houder voor een mobieltje ontwerpen.  In de natuur gaan we op zoek naar paddenstoelen en proberen vooraf al na te denken over onderzoekbare vragen. Onlangs hebben we het vignet voor de Gezonde School ontvangen, ook in dat kader hebben we verschillende activiteiten gedaan waarin er vanuit een hypothese onderzoek gedaan werd naar bijvoorbeeld eiwitten en vetten. We willen het niet alleen beperken tot de vrijdagmiddagen, maar zoeken nog naar verdieping van de didactiek en verbreding naar bijvoorbeeld de onderbouw. Dit gaan we realiseren door professionalisering met deskundigen van IJsselgroep onder leiding van Albert Oving

Tweede ronde techniekcircuit zit er weer op

Ook in de tweede ronde van het techniekcircuit zijn er weer leuke dingen ontdekt, gemaakt en gedaan door de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8.
Bekijk het hier de foto's.

Techniekles op het Agnieten

Op maandagmiddag 23 november zijn de leerlingen van groep 8 naar het Agnieten in Zwartsluis geweest. Ze hebben hier een gastles techniek gekregen.
Ze mochten in het wetenschapslokaal, compleet met bijbehorende kleding, hun eigen tandpasta ontwikkelen en maken.
Voor foto's klikt u hier.

Techniekcircuit Dammen

Tijdens de vier weken van het techniekcircuit heeft Damvereniging De Schuivende Schijf lessen verzorgd voor de leerlingen van groep 5 t/m 8.
In de laatste les zijn er echte partijen gespeeld.
De winnaar van groep 5 is Sanne Mulder
De winnaars van groep 6 zijn Noah Coppens en Thijmen de Vries
De winnaar van groep 7 is Julian
De winnaar van groep 8 is Sander Alberts
Foto's volgen zo spoedig mogelijk!

Proefjes groep 7

Als afsluiting van de Kinderboekenweek hebben we op woensdag 14 oktober allerlei proefjes in de klas en op het plein gedaan. De leerlingen hadden van alles voorbereid om aan elkaar te laten zien. Ze hebben elkaar de proefjes laten zien en uitgelegd wat er gebeurde en hoe de proef werkt.
Voor foto's klikt u hier

Circuit

Op de vrijdagmiddag gaan de leerlingen van de bovenbouwgroepen 3 keer 4 weken deelnemen aan een techniek en knutsel circuit. Onderstaand ziet u welke activiteiten in het circuit zijn opgenomen. Door op de naam van een activiteit te klikken kunt u foto's bekijken. (Nog niet bij alle activiteiten zijn foto's beschikbaar; hier wordt aan gewerkt.)

Textiele werkvormen

Proefjes

Muziek

Hout en metaal

Techniek en programmeren

Filmpje techniek 1

Filmpje techniek 2

Filmpje techniek 3

Dammen

Studieavond techniek

Op maandag 31 augustus heeft het team onder leiding van Albert Oving een studieavond over techniek en wetenschap gevolgd. Er is ingegaan op hoe een les op te bouwen en welke activiteiten zich goed lenen voor dergelijke lessen.
Uiteraard moesten we dat zelf ook even uitproberen.
Voor foto's klikt u hier